INEA S.A.
Pomiar prędkości w technologii Flash
Internet Speed Test
Uwaga! Wynik uzyskiwany przy pomocy testu w technologii Flash może silnie zależeć od wydajności komputera, zainstalowanego systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetu.

Również przy odpowiednio wydajnym komputerze, ze względu na cechy pomiaru opartego o Flash, otrzymany wynik należy traktować z ostrożnością - może nawet o kilkanaście procent odbiegać od rzeczywistej przepływności.
Pomiar prędkości poprzez pobieranie pliku
Uwaga! Podczas testowania prędkości pobierania pliku należy zwrócić uwagę na posługiwanie się właściwymi
jednostkami przepływności
tj. Mbit/s lub inaczej Mb/s (czyli megabit na sekundę)
a nie MB/s (czyli Megabajt na sekundę).


np.
1 Mbit/s = 1 000 000 bit/s = 122 KB/s
10 Mbit/s = 1,19 MB/s
25 Mbit/s = 2,98 MB/s
50 Mbit/s = 5,96 MB/s
100 Mbit/s = 11,92 MB/s